Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  09.04.2012р. зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35985756; місцезнаходження емітента 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: sc_capital@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі-Товариство) від 06.04.2012р. прийнято наступне рішення:

1.  З 06.04.2012р. у зв’язку із поданням Ревізором Товариства Гадяцьким Ю.Л. заяви про дострокове припинення його повноважень, відкликати Гадяцького Юрія Леонідовича (паспорт серії АК №659047 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.12.1999р.) з посади Ревізора Товариства. Перебував на даній посаді з 15.04.2011р. (1 рік). Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. З 09.04.2012р.  для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати на посаду Ревізора Товариства строком на три роки Кравчук Яну Валеріївну (паспорт серії АЕ №567114 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 01.04.1997р.). Протягом своєї діяльності Кравчук Я.В. займала посади бухгалтера, головного бухгалтера. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                                   Підвалюк О.В.

                                                                                                                                09.04.2012р.

ProEmitent.INFO